EgoSfera to sfera rozwoju kompetencji osobistych. Jestem coachem i trenerem kompetencji miękkich.

Moja oferta skierowana jest do:

  • Firm, które mają świadomość, że kluczowymi kompetencjami pracowników w dzisiejszym świecie, są umiejętności z obszaru umiejętności miękkich
  • Osób indywidualnych, które pragną zwiększyć swoje umiejętności interpersonalne
  • Osób, które chcą pogłębiać samoświadomość i stawiają na rozwój osobisty
  • Osób w wieku 50+, które chciałyby w miłej atmosferze rozwijać swoją kreatywność i pogłębiać zdolności intelektualne

Zakres tematyczny szkoleń i warsztatów:

  • Rozwój osobisty i umiejętności miękkie
  • Umiejętności interpersonalne
  • Rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia
  • Warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz treningi relaksacji

Proponuję również indywidualne sesje coachingowe. Coaching jest procesem pomagającym ludziom w osiąganiu zamierzonych celów. W coachingu wierzy się, że dana jednostka jest sama w stanie wypracować najlepsze dla siebie metody działania, a rolą coacha jest umiejętne wspieranie człowieka w tym procesie.

 

 

Dziękuję za zaufanie:

impel centrum edukacji społecznej vantage development